שלום: אמא של הלב שלי

 

שלום: אמא של הלב שלי
שלום הוא אמון בטוב שבתוכך.
שלום הוא לא להתבייש בשום דבר.
שלום הוא לא צורך להסתיר שום דבר.
שלום הוא היכולת להיות מה שאתה.
שלום הוא בן לוויה של אהבה.
שלום הוא האמא היפה ביותר.
שלום הוא אם העולם.
שלום הוא האמא הבלתי עבירה.
שלום הוא אם האמהות.
שלום הוא האמא של כולם.
שלום הוא האם שתמיד לצידך.
ברגעים של אושר.
ברגעים של קושי.
שלום הוא מלכת אהבתנו.
שלום הוא המלכה של הווייתנו.
בלי שלום או בלי אמא שלנו…
זה לא אפשרי להיות אנושי.
בלי אהבה, גם זה לא.

 7 ביולי 2007

ABOUT

Danellandia – Pax 21 was created on 28 March, 2004. It is based on discussions about this world and its many problems with people from different backgrounds, countries, religions and age.

Danellandia defined 25 human values as the basis for its campaign to make this world a better and more just place in many fields of human activities: politics, economics, the media, personal relationships, education, Nature care…

You can help to promote these values by sharing the material on this site.

Become a Danellandian by promoting human values to  boost peace.

This world needs people and leaders who put humanity first and not money or power. People and leaders who unite others rather than create tension, division and conflict.

Strong human values are a passport to a sustainable future.

The world of Peace can become a reality!

 

NEWSLETTER

Please subscribe to our Newsletter to stay informed about the latest developments in Danellandia.

Thank you for sharing our site and for any contribution you make to make this mad world better and more just .

PRIVACY: your data remain in Danellandia

CONTACT US

To contact us, please use our contact form.

 

© Danellandia 2023