POSTERS: OVERZICHT

Achterpoorten

Achterpoorten

Waarom kunnen internationaal niet alle belastingparadijzen worden verboden en andere fiscale achterpoorten worden toegedaan, zodat de belastingen eerlijker worden en de hardwerkende meerderheid niet langer moet opdraaien voor de oneerlijkheid van een kleine klasse?
Allemaal mensen

Allemaal mensen

We zijn allemaal mensen en een deel van de Mensheid. Waarom bundelen politieke partijen hun krachten niet om ervoor te zorgen dat alle mensen eerlijk worden behandeld? Waarom laten ze fiscale concurrentie toe tussen de landen? Waarom zijn er nog fiscale paradijzen en andere manieren die het ontduiken van belastingen en dus onrecht stimuleren? Veel mensen zijn de politiek beu, omdat ze zich verwaarloosd en misbruikt voelen. Er is dringend nood aan eerlijkheid en transparantie!
Allemaal samen

Allemaal samen

Met wederzijds respect en gezamenlijke inspanningen zullen we het coronavirus verslaan. En andere rampen te boven komen. Dank u wel!
Bestaansreden

Bestaansreden

Doorheen de geschiedenis is verandering een sleutelwoord geweest in de politiek. Het leidde vaak tot conflicten, oorlogen en ander geweld. Waarom kunnen partijen niet inzien dat alleen vrede als de uitdrukking van universele menselijke waarden naar een eerlijkere wereld leidt? Verdeeldheid en conflict mogen geen bestaansreden zijn voor welke partij dan ook.
Beste kuur

Beste kuur

De beste manier om mensen gezonder te maken: de Natuur gezonder maken. De Natuur is ons. Wij zijn de Natuur.
Beurs

Beurs

In een wereld van eerlijkheid dansen mensen niet, als ze rijk worden door anderen uit te buiten. Daar zijn dansgelegenheden zoals de Beurs niet succesvol of populair. Winst maken is normaal, maar dan niet door anderen uit te buiten, te misleiden, te bedriegen of erger.
Bruggenbouwers

Bruggenbouwers

Gemeenschappelijke menselijke waarden zijn de beste fundamenten voor een stevige brug naar een duurzame, groene, gezonde toekomst. Egoïsme, lobbywerk, koppige partijpolitiek,hebzucht, (commerciële) uitbuiting… staan die waarden in de weg en hypothekeren de toekomst van iedereen.
Covid en de Natuur

Covid en de Natuur

Politici moeten ermee ophouden altijd te willen domineren. De wereld kan Covid maar verslaan als de warboel die de politici mee gecreëerd hebben, wordt opgeruimd. We moeten de gezondheid van de Natuur wereldwijd herstellen om de mensen gezonder te maken. We moeten de ontmenselijking en financialisering van onze samenleving terugdraaien. We moeten de Natuur respecteren als onze belangrijkste partner en mensen eerlijk behandelen, waar dan ook en ongeacht of ze rijk of arm zijn.
Dansen in Davos

Dansen in Davos

Zakenlui, financiële bonzen en politici dansen op de tonen van een liedje gedraaid door mega-bedrijven: alleen het kapitalisme kan ons redden. Het is tijd voor een ander liedje dat oude en nieuwe generaties zullen kunnen waarderen: vaarwel verstokt kapitalisme, welkom gezond verstand, eerlijkheid en summonisme.
De Natuur en jijzelf

De Natuur en jijzelf

Ze noemen me vaak Moeder Natuur, maar ze behandelen me als een buitenstaander of erger. Heb je ooit nagedacht over de schade die je jezelf toebrengt als je me pijn doet? Heb je wel eens nagedacht over de voordelen die je krijgt als je er alles aan doet om mijn gezondheid te herstellen?
Doodlopende straat

Doodlopende straat

Sommige landen scheppen graag op over het feit dat ze de grootste zijn. Maar wat is groot? Miljarden kunnen investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe diensten? Als je probeert groot te zijn zonder de Natuur als partner te respecteren, kom je in een doodlopende straat terecht.
Dringende injectie

Dringende injectie

Wanneer farmaceutische bedrijven zich meer zorgen maken over het verdienen van geld dan over het maken van medicijnen die mensen echt genezen of helpen, dan hebben ze dringend een injectie van solidariteit en menselijkheid nodig!
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!