Politieke vernieuwing – summonisme

De geschiedenis herhaalt zich keer op keer.

Leiders wedijveren meestal met elkaar om macht en prestige. Sommigen willen anderen altijd (blijven) domineren.

Deze wereld heeft echter leiders nodig die een globale visie hebben. Een visie die hen doet beseffen dat ze moeten samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren.

Samenwerken is een teken van volwassenheid. Volwassenheid die nodig is om onze planeet te redden.

Deze wereld en wij allemaal hebben leiders nodig die ons leiden. In plaats van leiders die ons misleiden en in de war brengen. We hebben leiders nodig die ons allemaal vertegenwoordigen. Geen leiders die voornamelijk of exclusief werken voor sommige groepen van mensen ten nadele van anderen. Voordelen toegekend aan sommige groepen gaan vaak ten koste van anderen.

We hebben leiders nodig met een globale visie. Leiders die denken in termen van globalisme: samenwerking over alle grenzen van landen, politieke partijen, economische systemen…

We hebben leiders nodig die voorvechters zijn van menselijke waarden. Leiders die aantonen dat ze echte waarden verdedigen. Leiders die werken voor het summum bonum of het algemeen belang (zie summonisme).

Egoïstische partijpolitiek, roofzuchtig gelobby, corruptie, absurde politieke beslissingen… behoren allemaal tot het verleden te worden verbannen.

Stemmen voor echte waarden

Aan de kiezers wordt gevraagd bij de volgende verkiezingen te stemmen op kandidaten met een goede staat van menselijke waarden.

Beoordeel hun programma of platform tegen het licht van de menselijke waarden van Danellandia.

Oproep aan politici

Aan politici wordt gevraagd het Danellandia Peace Initiative te steunen en hun (mogelijke) kiezers te vertellen dat zij de principes of menselijke waarden zullen toepassen zoals gespecificeerd in het Global Peace Charter.

Ze kunnen misschien het Danellandia-symbool gebruiken om te laten zien dat ze het serieus menen met echte waarden zoals eerlijkheid, gerechtigheid, tolerantie, integriteit, vrede…

Nieuwe partijen

Misschien kunnen politici met de juiste instelling en de nodige drive om menselijke waarden te promoten, de handen ineen slaan en een nieuwe politieke partij oprichten. Ze zouden ze Humanitas of iets dergelijks kunnen noemen. En zo echt verandering brengen in het hele politieke en economische systeem dat onhoudbaar is geworden.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!