GLOBAL PEACE CHARTER: OVERZICHT

Global Peace Charter

Global Peace Charter

De klimaatsverandering is maar een van de problemen waar de Mensheid wereldwijd mee te kampen heeft. Het hele economische en politieke systeem dient herzien en hervormd te worden. De klemtoon ligt veel te veel op het geld en te weinig op andere waarden. De klemtoon ligt ook te veel op het herstellen van de schade in plaats van op het voorkomen ervan.
Vredesplan

Vredesplan

Plan voor de nieuwe, intelligente wereld gebaseerd op menselijke waarden, die aan iedereen denkt en ook aan de Natuur. Om deze planeet en de bewoners ervan te kunnen redden, is een nieuw soort politiek en een nieuw soort economie vereist. Solidariteit en respect voor de Natuur moeten de basis vormen van een duurzame en groene toekomst.
Peace Charter - deel I

Peace Charter – deel I

Het Global Peace Charter of Globaal Vredescharter is een project dat menselijke waarden wil promoten om zo vrede tussen mensen, vrede tussen de Mens en de Natuur en vrede tussen religies wil versterken. De wereld wordt geconfronteerd met problemen die op wereldniveau moeten worden aangepakt. Het huidige politieke en economische bestel is niet langer houdbaar. Het is te schadelijk voor de Mens en voor de Natuur.
Peace Charter - deel II

Peace Charter – deel II

Alle landen, politieke en economische systemen, alsook alle bedrijven en alle mensen worden gevraagd om de volgende principes na te leven: gerechtigheid, respect, eerlijkheid, geloofwaardigheid, oprechtheid…
Peace Charter - deel III

Peace Charter – deel III

Deze wereld heeft nood aan internationale solidariteit om problemen op te lossen. Grondstoffen mogen niet langer gemonopoliseerd worden door grote multinationals, die landen en mensen uitbuiten en die geen belastingen betalen. Groene energie dient een absolute prioriteit te worden. Belastingparadijzen en andere fiscale achterpoorten dienen te worden afgebouwd. Eerlijke businesspraktijken moeten de algemene norm worden.
Brief aan VN

Brief aan VN

Als je het Global Peace Charter steunt en het wil promoten, stuur dan de onderstaande brief aan de Verenigde Naties. Menselijke waarden kunnen de basis worden van nieuwe succesrijke discussies en initiatieven. Vandaag de dag zijn de Verenigde Naties vaak heel verdeeld en allesbehalve verenigd. Dat zou moeten veranderen.
Establishment

Establishment

Politics and economics are dominated by what is called the Establishment.  Yet, the Establishment should be aware that it needs to allow the system to change. Also in their own interest. The Global Peace Charter sets out some ideas to bring about change taking human values as the foundation.
Brief aan wereldleiders

Brief aan wereldleiders

Economische, financiële en politieke crisissen volgen elkaar op. Veel mensen zijn bezorgd en in de war over wat de toekomst voor hen en hun kinderen zal brengen. Velen vertrouwen hun leiders niet meer en stemmen gewoon uit protest voor nieuwe partijen. Deze wereld heeft een alternatief systeem nodig dat gebaseerd is op het respect voor menselijke basiswaarden.
Share and win

Share and win

Danellandia projects are all based on human values. Strengthening these values in all sectors of life and human activities will strengthen the understanding between people, countries, businesses, religions, … and boost peace world-wide. Please download these letters and articles and share them with as many friends and other contacts as possible.
Politieke vernieuwing - summonisme

Politieke vernieuwing – summonisme

De geschiedenis herhaalt zich keer op keer. Leiders wedijveren meestal met elkaar om macht en prestige. Sommigen willen anderen altijd (blijven) domineren. Deze wereld heeft echter leiders nodig die een globale visie hebben. Een visie die hen doet beseffen dat ze moeten samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren. Samenwerken is een teken van volwassenheid. Volwassenheid die nodig is om onze planeet te redden.
Petitions - GPC and others

Petitions – GPC and others

The Global Peace Charter is the main charter of the Danellandia Peace Initiative and is based on human values. Strengthening these values in all sectors of life and human activities will strengthen the understanding between people, countries, businesses, religions, … Many thanks for supporting the Danellandia Peace Initiative in general and the specific projects as well.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!