Brief aan wereldleiders

Economische, financiële en politieke crisissen volgen elkaar op.

Veel mensen zijn bezorgd en in de war over wat de toekomst voor hen en hun kinderen zal brengen.

Velen vertrouwen hun leiders niet meer en stemmen gewoon uit protest voor nieuwe partijen.

Deze wereld heeft een alternatief systeem nodig dat gebaseerd is op het respect voor menselijke basiswaarden.

Open brief aan wereldleiders

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De wereld is het theater geworden van instabiliteit en verwarring. Hij lijkt niet meer te weten welke richting hij moet gaan. De ene economische en politieke crisis volgt de andere op.

Elke keer herhaalt de geschiedenis zich en verandert er niet echt iets essentieels. Een groot deel van de wereldbevolking ziet haar levensomstandigheden verslechteren, vooral de armeren onder hen.

Sommige van de meest prangende problemen (zoals oorlogen en migratie) hebben te maken met het gebrek aan richting en visie. Niet enkel de ontwikkelde maar alle landen hebben ermee te maken.

We vragen u om dit artikel aandachtig te lezen en om samen met de leiders van alle landen mee te helpen om het Globaal Vredesplan te lanceren. Dit plan zou evengoed het Reddingsplan voor de Aarde kunnen worden genoemd.

Als u niet overtuigd bent, dan vragen we u om onze site www.danellandia.org te bezoeken en daar te lezen hoe Danellandia en dit Vredesplan zijn ontstaan op 28 maart 2004. Inderdaad een aantal jaren geleden en vóór de eerste grote financiële crisis.

Het is nu hoog tijd om een betere wereld voor iedereen te bouwen.

We wensen dat deze generatie de geschiedenis ingaat als de generatie die de wereld redde en niet als de generatie die de laatste kans verkwistte.

Reddingsplan moet een globaal plan met echte inhoud zijn

De huidige crisis is niet alleen maar een economische crisis. Het is een crisis van de hele maatschappij. Het is een globale en wereldomvattende crisis.

De voornaamste reden is het gebrek aan menselijkheid in vele domeinen van de menselijke activiteiten, alsook de overdreven obsessie met geld en met materiële zaken. Deze obsessie, die veel mensen blind maakt voor de juiste principes en waarden, heeft tot veel verschillende vormen van geweld geleid. Sommigen gebruiken zelfs extreem geweld en vermoorden of verminken andere mensen.

De verloedering van de Natuur is ook een vorm van geweld, omdat het respect voor de Natuur een essentiële menselijke waarde is. De opzettelijke vervuiling van de Natuur is daarom een misdaad tegen de menselijkheid. Waarom blijft men fossiele brandstoffen verbranden, terwijl iedereen weet dat het zeer schadelijk is voor de Natuur en voor de Mens?

In veel landen en regio’s wordt oorlog gevoerd om een socio-economisch en politiek systeem te verdedigen dat danig imperfect is en heel wat schade berokkent, omdat het de juiste fundamenten ontbeert. Sommigen ontwikkelen en gebruiken dodelijke wapens om hun systeem aan anderen op te leggen. Sommige wapens brengen zelfs alle leven op deze planeet in gevaar.

Armoede is ook een vorm van geweld. Veel rijkdom is gebaseerd op de armoede van andere mensen. Veel landen zijn weliswaar rijk aan grondstoffen, maar toch blijven ze zelf arm. Dat is misschien aanvaardbaar in sommige economische systemen, maar nooit in een systeem dat op menselijkheid gebaseerd is.

Commerciële uitbuiting is ook geweld. Veel geld wordt verdiend op de rug van andere mensen die geen alternatief hebben en verplicht zijn bepaalde producten te kopen. Vaak zijn consumenten afhankelijk van hen die een monopolie voor dergelijke producten bezitten. Menselijkheid ziet commerciële uitbuiting als machtsmisbruik.

Deze lijst kan nog met veel gelijkaardige voorbeelden worden aangevuld. Ze illustreren allemaal dat onze wereld zich in crisis bevindt, die niet louter financieel is. Het is een crisis van menselijkheid of, beter gezegd, van een gebrek aan menselijkheid.

Diverse leiders hebben erop gewezen dat wij de laatste generatie zijn, die deze wereld nog kan redden. In Danellandia schreef men dat al in 2004, toen daar de campagne voor vrede en menselijkheid werd opgestart.

Daarom is het niet voldoende om alleen de financiële crisis aan te pakken. Alle soorten van menselijke activiteiten dienen geanalyseerd te worden en een injectie van menselijkheid toegediend te krijgen. Het reddingsplan dient een globaal plan met echte inhoud te worden.

Hieronder worden een paar ideeën aangereikt om de menselijke waarden te versterken en om te werken aan vrede voor de Natuur en voor de Mens. Het is maar een greep uit de vele ideeën die in Danellandia naar voren kwamen.

Globaal Vredesplan

De verloedering van de Natuur dient dringend en drastisch te worden ingeperkt. De ontwikkeling van propere energiebronnen dient prioritair te worden. Fossiele brandstoffen moeten door propere energie vervangen worden en wel zo snel mogelijk. Men dient het project USE of United for the Survival of the Earth te lanceren. Alle landen dienen bij te dragen tot de snelle ontwikkeling van propere energie. Ze dienen hun beste technologie, hun intelligentste mensen en hun financiële macht te gebruiken om dergelijke energie op grote schaal te ontginnen. De meest kapitaalkrachtige leden van onze samenleving zouden ook financieel moeten bijdragen. Het geld dat nu besteed wordt aan ruimtevaart en sommige wetenschappelijke projecten zou – voor een deel – in USE geïnvesteerd moeten worden. De Aarde en wij hebben immers nu al propere energie nodig en de tijd dringt.

Alle oceanen buiten de 200-mijlenzone en de twee polen dienen tot de eigendom van de hele Mensheid te worden verklaard. De exploitatie van grondstoffen in de oceanen en op de twee polen dient internationaal geregeld te worden en ze dient de hele Mensheid ten goede te komen en niet maar een paar landen of individuen. Meer op www.oceansforall.org.

De redenen achter oorlogen en terreur dienen uitgebreid en ernstig te worden benaderd. Het huidige socio-economische en politieke systeem dient te worden vervangen door een systeem dat gebaseerd is op menselijkheid of op het summum bonum – of opperste goed dat je nastreeft door de menselijke waarden maximaal en op alle vlak toe te passen. Dit nieuwe systeem heet het summonisme.

Armoede – vaak een reden achter oorlogen en terreur – dient fundamenteler en krachtiger aangepakt te worden. De rijke landen dienen meer dan de huidige 0,7 percent van hun inkomen te besteden aan de hulp en ontwikkeling van de armere landen (nu spenderen sommige landen die 0,7 percent niet eens). Eerlijke handel of fair trade en eerlijke prijzen voor grondstoffen zijn nog een paar andere absolute prioriteiten.

De menselijkheid of menselijke waarden dienen gepromoot te worden door het onderwijs, de media en andere kanalen. Geweld mag niet meer als een soort entertainment worden beschouwd. Jongens mag men niet meer bijbrengen dat ze hard moeten zijn, maar wel dat vrede heel veel voordelen biedt, die nu over het hoofd gezien worden. Kinderen moeten ook leren om op een vreedzame manier met geweld om te gaan en ook hoe ze het geweld in zichzelf beter onder controle kunnen houden.

Onze maatschappij dient ook te leren dat materiële rijkdom je niet echt bijzonder of superieur maakt. Solidariteit en vrijgevigheid zijn kwaliteiten die meer ontwikkeld en bevoorrecht moeten worden. De maatschappij moet inzien dat minder meer betekent: minder materialisme en meer geluk.

Onze maatschappij dient al haar leden het gevoel te geven dat ze erbij horen. En hen ook geen absurde en geïdealiseerde verwachtingen over perfectie opdringen. Dat zou tot minder frustraties bij zowel jongeren als volwassenen leiden. Het zou een vermindering van het aantal psychologische problemen met zich brengen, het drugsgebruik zou dalen en het geweld zou afnemen.

Het gebruik van kunstmatige chemische stoffen in de voeding, die de gezondheid van de mensen en van de Natuur schaden, dient drastisch naar beneden te gaan en zelfs op termijn volledig te verdwijnen. Het gebruik van kunstmatige stoffen om de lage of slechte kwaliteit van de ingrediënten in de voeding te camoufleren, is totaal onaanvaardbaar.

De introductie van een nieuwe wereldmunt – de etico – zou een einde kunnen maken aan de overdreven macht van de speculanten in deze wereld. De nieuwe munt zou het mogelijk maken om het “vuile geld” van de markt te halen, dat werd verworven met geweld van allerlei aard. De belastingparadijzen dienen hervormd te worden en ook bij te dragen tot de nieuwe solidariteitsgolf.

Wat voorafgaat, zijn slechts een beperkt aantal ideeën voor het Globale Vredesplan.

In “rake brieven” (de Engelse zijn het talrijkst) en onder “projecten” op de hoofdsite www.danellandia.org worden er nog meer voorgesteld.

De huidige crisissen zijn uitermate ernstig. Ze tonen duidelijk dat de principes die de maatschappij erop nahoudt, op vele vlakken tekortschieten. Die principes worden al te vaak overmatig gecontroleerd en gedirigeerd door het geld. Deze crisissen kunnen niet worden opgelost, als de menselijkheid of de menselijke waarden niet in alle domeinen van de maatschappij en op internationaal vlak worden gepromoot. De crisissen kunnen enkel worden opgelost als alle landen samenwerken zonder onderscheid van ras, cultuur, politieke of religieuze overtuiging…

De planeet Aarde heeft nood aan een globaal Vredesplan. We hebben er allemaal nood aan. We dienen allemaal duidelijk te maken dat we om de Natuur en om mensen geven. We dienen allemaal bij te dragen tot dit plan om de wereld te veranderen en te redden.

Bezoek ook aub www.globalpeacecharter.org voor uitgebreide informatie.

Hartelijk dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten,

 

Danellandia Peace Foundation
www.danellandia.org

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!