Globaal Vredesplan

Plan voor de nieuwe, intelligente wereld gebaseerd op menselijke waarden, die aan iedereen denkt en ook aan de Natuur.

Om deze planeet en de bewoners ervan te kunnen redden, is een nieuw soort politiek en een nieuw soort economie vereist.

Solidariteit en respect voor de Natuur moeten de basis vormen van een duurzame en groene toekomst.

Het leven is zeker meer dan het vergaren van materiële rijkdom. Geld alleen verschaft maar tijdelijk en gedeeltelijk geluk. Menselijke waarden laten mensen voelen dat ze bij de maatschappij horen. Dat gevoel maakt dat mensen meer bereid zijn om bij te dragen tot het welzijn van die maatschappij.

Global Peace Plan

Om deze planeet en de Mensheid te redden is er een ander soort politiek en een ander soort economie nodig. Solidariteit en het respect voor de Natuur moeten de basis vormen voor een duurzame groene toekomst voor iedereen.

Vrede in al haar aspecten en voor ieder lid van de Mensheid, alsook voor de Natuur moeten de doelstelling zijn van iedereen en van alle landen.

Het Globale Vredescharter wil de basis zijn voor de discussie over een nieuw soort politiek en economie.

Landen kunnen het charter bespreken, het uitbreiden en verfijnen.

Ze kunnen ook inspiratie putten uit de diverse projecten die Danellandia – Pax Mundi voorstelt.

Een kort overzicht van de voornaamste is te vinden op “Clean this world”.

In Danellandia hebben we de laatste jaren intensief nagedacht over de Natuur en menselijke waarden. We nodigen iedereen uit om onze site te bezoeken en zich te laten inspireren.

We willen een toekomst die er goed uitziet en gezond is.

Iedereen kan daar zijn steentje toe bijdragen. Iedereen heeft er nut bij. Onderteken onze petitie aub en stuur de modelbrief aan de Verenigde Naties. Vraag aan je vrienden dat ze dat ook doen.

Brief aan wereldleiders

In deze brief aan wereldleiders wordt het globale Vredesplan voorgesteld en wordt hun medewerking gevraagd om het plan uit te voeren.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!