Peace Charter – part III

We geloven in internationale solidariteit als een middel om de eerder vermelde problemen van deze wereld op te lossen:

 • grondstoffen: de grondstoffen worden grotendeels geëxploiteerd door multinationals. Deze bedrijven dienen een eerlijk bedrag aan belastingen te betalen ter financiering van de ontwikkeling van het land waar de grondstoffen gewonnen worden en ter financiering van het Global Peace Fund of Globaal Vredesfonds. Vandaag betalen deze bedrijven vaak lage belastingen
 • groene energie: alle landen moeten deelnemen aan de ontwikkeling van groene of hernieuwbare energiebronnen. Ze nemen deel aan het internationaal project voor groene energie dat wordt gefinancierd door het Global Peace Fund
 • ontwikkelingshulp: vandaag spenderen de rijke landen zelfs geen 0.7% van hun inkomen aan de hulp voor arme landen. Lage economische ontwikkeling en armoede behoren tot de belangrijkste oorzaken van de migratieproblemen, alsook van andere problemen
 • belastingparadijzen: geen enkel belastingparadijs mag blijven bestaan. Ze bieden een toevlucht voor “vies” geld. In een eerlijke wereld is geen plaats voor “vies” geld en dus niet voor belastingparadijzen
 • promotie van menselijke waarden in de politiek, in het onderwijs en in de media: gemeenschappelijke menselijke waarden moeten worden gepromoot in alle sectoren van de maatschappij. Het Global Peace Fund kan promotieprogramma’s financieren, die over de hele wered kunnen worden gebruikt. Dit zou bijdragen tot een beter begrip tussen verschillende politieke ideologieën
 • verzoening tussen godsdiensten: verschillen tussen godsdiensten leiden vaak in vele delen van de wereld tot spanningen. Religies dienen samen gemeenschappelijke menselijke waarden te promoten en niet zozeer rites en regels die te veel verschillen en daardoor de onderlinge verstandhouding bemoeilijken of onmogelijk maken.

We zullen een bijdrage leveren tot het Global Peace Fund (of ook Global Humanity Fund genoemd):

 • dit fonds zal gebruikt worden om de gemeenschappelijke ontwikkeling van groene energiebronnen te financieren, alsook groene technologieën en/of productieprocessen die aan alle landen ter beschikking zullen worden gesteld
 • het zal gebruikt worden om wereldwijde bewustmakingscampagnes voor menselijke waarden op te zetten, met inbegrip van vrede als het respect van menselijke waarden
 • het zal gebruikt worden om landbouw- en voedselprogramma’s uit te werken om landen in staat te stellen op een duurzame manier voedsel te produceren, dat gezond is en waarbij rekening wordt gehouden met de locale omstandigheden en gebruiken, alsook met de Natuur (voedsel dat in evenwicht met de Natuur wordt geproduceerd)
 • het zal gebruikt worden voor de financiering van projecten in natuurzorg, die ertoe dienen om de schade die in het verleden aan de Natuur werd berokkend, te herstellen
 • er zullen nieuwe globale en wereldwijde projecten worden ontwikkeld om de algemene conditie van de Natuur en van de Mensheid te verbeteren
 • we zullen 1% van de bedrijfswinsten en een deel van het inkomen van ons land in het fonds storten.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!