Peace Charter – deel II

We willen dat alle landen, alle politieke en economische systemen, alsook de bedrijven en de mensen zelf de volgende principes of menselijke waarden onderschrijven:

 • gerechtigheid: we behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden
 • respect: we zullen omwille van het geld de waardigheid of privacy van anderen niet aantasten
 • eerlijkheid: we streven naar een eerlijk evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen
 • rechtschapenheid: we laten de verkoop niet toe van producten die gebreken hebben, die opzettelijk verborgen worden gehouden, of die anderen schade kunnen berokkenen (als het product een schaderisico inhoudt, zullen de mensen daarover terdege worden ingelicht)
 • vrijheid: de consument of de leverancier kunnen er tegen hun wil in niet toe verplicht worden een product te kopen, te verkopen of te gebruiken
 • waardering: consumenten en leveranciers moeten correct worden behandeld en mogen niet louter beschouwd worden als gezichtloze wezens die geld genereren
 • menselijkheid: we zetten de mens en niet het geld op de eerste plaats
 • geloofwaardigheid: producten mogen geen voordelen en kenmerken worden toegeschreven, die niet met de waarheid overeenkomen
 • getrouwheid: de bepalingen van de garanties en de beloften uit de reclame of andere marketingboodschappen moeten worden nageleefd
 • fair trade: werknemers, leveranciers of andere mensen die bij de productie betrokken zijn, mogen niet worden uitgebuit
 • begeleiding: de marketing begeleidt en adviseert de consument en misleidt hem niet
 • solidariteit: een deel van de winsten van de bedrijven alsook van de inkomsten van de landen zal worden besteed aan het helpen van mensen en/of landen in nood.

We respecteren de Natuur als een partner en passen de volgende principes toe:

 • gerechtigheid: we brengen de Natuur niet nodeloos schade toe en we beperken de berokkende vervuiling maximaal of beëindigen ze volledig
 • respect voor de Natuur: we schaden de Natuur niet voor het geld
 • harmonie met de Natuur: we gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke producten en ingrediënten die de Natuur niet schaden en zullen processen of producten die de Natuur wel schaden, maximaal beperken of uitsluiten
 • gezondheid: we gaan ermee akkoord dat de gezondheid van de Natuur de gezondheid van de mensen bepaalt en we zullen daarvoor productieprocessen voorstaan, die de Natuur of de mensen niet schaden
 • duurzaamheid: we investeren in hernieuwbare grondstoffen en/of hernieuwbare energiebronnen
 • partnerschap: we beschouwen de Natuur als een partner en we beseffen dat we haar nodig hebben voor het opbouwen van een duurzame en gezonde toekomst
 • Natuurzorg: we besteden een deel van onze winst aan projecten voor Natuurzorg.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!