Peace Charter – deel I

We respecteren alle landen, alle mensen en de Natuur als partners in een globaal vredesproject met als doelstelling:

 • vrede voor de Mensheid
 • vrede voor de Natuur
 • vrede tussen religies.

We beseffen dat deze wereld nog geplaagd wordt door vele problemen die op internationaal vlak en grootschalig moeten worden aangepakt ten einde een betere en eerlijkere wereld te bouwen:

 • vernietiging van de Natuur
 • verbranding van fossiele brandstoffen
 • armoede
 • sociaal onrecht en uitsluiting
 • verdeling van grondstoffen
 • oorlog en terrorisme
 • criminaliteit (in verband met drugs en financiële hebzucht)
 • lage sociale inschatting van menselijke waarden
 • commerciële uitbuiting
 • conflicten als gevolg van religieuze verschillen.

We beseffen dat de huidige economische en politieke systemen niet kunnen worden behouden omdat ze de Natuur en de Mensheid ernstig en onherstelbaar schade berokkenen en daardoor de overleving van de Aarde in gevaar brengen:

 • vele productieprocessen zijn schadelijk voor de Natuur en voor de Mens
 • vele economische en politieke systemen vertonen een gebrek aan voldoende solidariteit, niet enkel tussen de mensen in de diverse landen zelf, maar ook tussen landen en groepen van landen onderling
 • bestaande economische en politieke macht is gedeeltelijk gebaseerd op de oneerlijke verdeling van middelen in het verleden en vandaag (financiële middelen en grondstoffen)
 • bestaande economische en politieke macht is gedeeltelijk gebaseerd op de promotie en de implementering van de verkeerde waarden, waarbij overmatig belang wordt toegekend aan financiële overwegingen
 • er worden nog steeds veel producten gebruikt die schadelijk zijn voor de Natuur en voor de Mens omdat ze (hoge) inkomsten opleveren en omdat de winsten op korte termijn belangrijker lijken dan de schade op lange termijn
 • geld en het gebrek aan geld domineren sterk de politieke en economische besluitvorming en de oplossing van problemen
 • uiteenlopende belastingsystemen en belastingparadijzen zijn een aansporing en een toevluchtsoord voor degenen die onrechtmatig geld verwerven.

DANELLANDIA

Danellandia werd opgericht op 28 maart 2004 na een ernstig incident dat ons leven drastisch heeft veranderd.

Danellandia is gebaseerd op discussies over deze wereld en zijn talrijke problemen met mensen van verschillende achtergronden, landen, religies en leeftijden.

Danellandia selecteerde en definieerde 25 menselijke waarden als de basis voor zijn campagne om van deze wereld een betere en eerlijkere thuis te maken. Dit in tal van menselijke domeinen: politiek, economie, de media, persoonlijke relaties, onderwijs, natuurzorg…

OOK JIJ KAN HELPEN

Je kan deze menselijke waarden promoten door de artikels op onze site te delen met anderen.

Je kan ook Danellandiaan worden of vriend van de Vrede door menselijke waarden te promoten.

Deze wereld heeft mensen en leiders nodig die menselijkheid op de eerste plaats zetten en niet het geld of de macht. Mensen en leiders die anderen verenigen in plaats van spanningen, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Sterke menselijke waarden zijn een paspoort naar een duurzame toekomst.

De wereld van de Vrede kan werkelijkheid worden!

NEWSLETTER

Teken in op onze Newsletter, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in Danellandia.

Hartelijk dank voor om het even welke bijdrage die je levert om deze gekke wereld beter te maken.

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!