POSTERS

Opnieuw groot
Veel leiders en andere mensen bidden tot God als de onzichtbare maar alomtegenwoordige kracht die onze wereld bestuurt. Toch negeren, mishandelen en misbruiken velen de Natuur – alomtegenwoordig en zichtbaar. De Aarde en de Natuur maken deel uit van iets veel grootser, maar het vergt de juiste intelligentie om te begrijpen en te voelen waar het om gaat. Dat iets heeft de juiste soort leiders nodig om het weer groot te maken en ons allemaal te redden.
Dansen in Davos
Zakenlui, financiële bonzen en politici dansen op de tonen van een liedje gedraaid door mega-bedrijven: alleen het kapitalisme kan ons redden. Het is tijd voor een ander liedje dat oude en nieuwe generaties zullen kunnen waarderen: vaarwel verstokt kapitalisme, welkom gezond verstand, eerlijkheid en summonisme.
Geen crypto maar etico
Waarom zou je in deze wereld van waanzin, uitbuiting en schaamteloos misbruik cryptomunten toelaten? Waarom het voor criminelen, corrupte lieden, belastingontduikers en dergelijke meer nog makkelijker maken om geld te verdienen of te verbergen, dat niet of moeilijk te traceren is? Het is hoogtijd om de etico in te voeren als de wereldwijde munt die deze wereld van waanzin, uitbuiting en misbruik moet saneren en genezen.
Nucleaire wapens
Ze worden nog steeds beschouwd als het beste afschrikmiddel. Zijn ze dat wel echt? Dialoog, sociale gerechtigheid, economisch en politieke eerlijkheid: de beste bodem om vrede in de wereld op te laten groeien.

TARGET LETTERS

Brief aan wereldleiders in Davos

Brief aan wereldleiders in Davos
Elk jaar is Davos in Zwitserland de place to be voor wereldleiders uit vele landen. De bijeenkomsten die daar worden gehouden, hebben vooral betrekking op de “state of the world” of hoe het er in de wereld aan toegaat. Maar er verandert eigenlijk niets, want het belangrijkste uitgangspunt is hoe je het kapitalisme voor een deel van de wereldbevolking draaiende kunt houden. Als we deze wereld echt willen veranderen en ervoor willen zorgen dat iedereen in welk land dan ook menswaardig wordt behandeld, dan moet het kapitalisme worden hervormd of vervangen. De focus ligt nu op geld en financiën. Politiek en economie moeten gebaseerd zijn op het respect voor menselijke waarden. Het respect voor de mens en het respect voor de Natuur zijn twee fundamentele waarden die nu heel frequent worden verwaarloosd of geschonden omwille van meer geld.

Eenheid in verscheidenheid

Eenheid in verscheidenheid
Er zijn zoveel rassen en zoveel culturele, politieke, economische en religieuze verschillen. Toch is ieder mens een mengeling van vele rassen. Rassen die door de eeuwen heen zijn beïnvloed door andere culturen, religies, politieke en economische systemen… Toch hebben alle mensen iets gemeenschappelijks en dat is de sleutel voor een betere wereld voor iedereen.

SWEET DIAMONDS

Gevangen in een systeem

Gevangen in een systeem
Ik zit hier in een land in oorlog. Een oorlog die ik helemaal niet wil. Ik wil niet sterven. Mijn vijand wil ook niet sterven. Waarom zijn we vijanden? Is het onze keuze? Of is het de keuze van anderen? Waarom voelen we haat? Ik wil geen haat voelen. Mijn vijand wil dat wellicht ook niet. Als we ergens anders waren geboren, waren we misschien vrienden geweest.

Haat

Haat
Haat is een last die op je hart drukt. Haat belet dat positieve energie vrijkomt. Positieve energie geeft je het gevoel volop te leven. Haat is als een dam op je rivier. Je rivier van het leven en van de liefde. Je rivier kan daardoor niet vrij stromen. Vrij naar de weidse oceaan van de vrede. Haat is als een ziekte. Hij tast je hele lichaam aan. Hij tast je verstand aan. Hij tast ook iedereen om je heen aan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

CONTACTEER ONS

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

NEWSLETTER

PRIVACY: je gegevens blijven in Danellandia

© Danellandia 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!